Gaia Magic Touch - Čistící prostředek pro menstruační kalíšek, 250g

129,00 Kč

Gaia Magic Touch - Čistící prostředek pro menstruační kalíšek, 250g

Dvojklikem na obrázek ho zobrazíte v plné velikosti

Oddálit
Přiblížit

Více pohledů

Gaia Magic Touch snadno vyčistí váš menstruační kalíšek. Přípravek šetrný k životnímu prostředí, neboť je rychle biologicky rozložitelný. Neobsahuje chlór.

Návod k použití:
(1) Pravidelně po každém cyklu: přiveďte v malém hrníčku asi 300 ml vody k varu, přidejte lžičku prášku Gaia Magic Touch a ponořte do vody menstruační kalíšek. Kalíšek vyvařte v roztoku po dobu několika minut. Ujistěte se, že se voda nevypaří, přímý kontakt silikonového kalíšku se suchým rozpáleným kastrolem kalíšek nenávratně poškodí.

(2) V případě zbarvených kalíšků a starých skvrn: Přiveďte k varu 300 ml vody, odstavte z plamene, přidejte polévkovou lžíci prášku Magic Touch a kalíšek do vody ponořte. Nechte jej tam několik hodin nebo přes noc.

Složení: > 30 % peruhličitan sodný, > 30 % hydrogenuhličitan sodný.

Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

Obsahuje: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými
materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení
použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících
40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného
odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit
několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do
nádob pro sběr komunálního odpadu.
NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění
očí.
výrobce Ne

Štítky oddělujte mezerou. Víceslovné uzavřete v apostrofech (').

Možná Vás zaujme i následující

Mycí olej Feminna od Eoné, 100ml

Mycí olej Feminna od Eoné, 100ml

246,00 Kč
Menstruační kalíšek Gaia cup vel.L + slipová vložka a Magic Touch

Menstruační kalíšek Gaia cup vel.L + slipová vložka a Magic Touch

560,00 Kč