Kurzy pro poradkyně nošení dětí

Od roku 2013 pořádáme kurzy pro poradkyně nošení, které nesou název Z BŘICHA NA BŘICHO. Jde o naprosto ojedinělý projekt, první svého druhu v České republice a na Slovensku.
Kurzy vede zakladatelky BAVLNKY Anna Pohořálková, která tím zúročuje své mnohaleté zkušenosti s poradenstvím, ale také své vzdělání (diplomovaná etnoložka).
Kurzy jsou určeny profesionálky (porodní asistentky, duly, dětské sestry, fyzioterapeutky, psycholožky), ale i matky, pro které je poradenství zálibou a seberealizací na mateřské dovolené. Dozví se zde jednak praktické základy vázání šátků a používání nosítek, ale také zásady poradenství orientovaného na podporu mateřských kompetencí a kontaktu matky s dítětem.
Nezapomínáme na to, že poradkyně se často setkávají s ženami po porodech, někdy traumatických, a dostávají se tak do náročných situací. Základním způsobem se věnujeme ošetření vlastní psychiky a hlavním zásadám práce v pomáhajících profesích.
Naše poradenství je plně v souladu s podporou kojení a dává poradkyním i mnohé kompetence v podpoře klientek v kojení.
V této oblasti spolupracujeme s laktační poradkyní Míšou Topinkovou, která je absolventkou kurzu Z břicha na břicho a která nabízí kurzy pro poradkyně při kojení založené na vrozených vlohách matek a dětí ke kojení a nejnovějších poznatcích vědy.

Kromě základního kurzu nabízíme poradkyním mnoho příležitostí k setkávání a dalšímu vzdělávání v pokračovacích kurzech.

Pokud vás naše kurzy zajímají, zde najdete potřebné odkazy:

Kurzy pro poradkyně nošení Z BŘICHA NA BŘICHO
facebookové stránky věnované kurzům pro poradkyně a podpoře nošení dětí


Stránky laktační poradkyně Míši Topinkové věnované přirozenému kojení a kurzům pro poradkyně


kurzy pro poradkyně nošení dětí